-1

-1

ניקוד החוק

תקצוב מיוחד לרשויות חינוך מקומיות מרוחקות

פ/5453/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק