-3

-3

ניקוד החוק

תקציב הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק