-2

-2

ניקוד החוק

הוספת מקצוע האבטחה כעבודה מועדפת

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק