-1

-1

ניקוד החוק

חובת מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק