1

1

ניקוד החוק

הארכת תקופת הצינון לעובדי רשות ניירות ערך

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק