-1

-1

ניקוד החוק

דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - בן זוג לומד)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק