1

1

ניקוד החוק

הארכת התקופה לשימוש בכוח נגד הסגת גבול

פ/5239/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק