1

1

ניקוד החוק

תיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק