1

1

ניקוד החוק

סמכות ועדה מקומית לאשר הגדלת אחוזי בנייה בשטחים המיועדים לתעסוקה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק