1

1

ניקוד החוק

פטור מתשלומים של דמי ביטוח בעד ימי מילואים

פ/5372/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק