-2

-2

ניקוד החוק

חובת לימוד עברית וערבית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק