-3

-3

ניקוד החוק

איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי מזון מזיק

פ/5613/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק