2

2

ניקוד החוק

ביטול המינהל האזרחי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק