1

1

ניקוד החוק

חיסיון ליועצי מס ורואי חשבון (תיקוני חקיקה)

פ/5471/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק