1

1

ניקוד החוק

פטור ממס בגין משיכה הונית מקופת גמל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק