1

1

ניקוד החוק

התרת פיקוח על מטפלים בחסרי ישע ובילדים

פ/5638/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק