-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – חובת הודעה מוקדמת על אירוע סגור

פ/5544/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק