-2

-2

ניקוד החוק

חסימת קו טלפון של ספק שירותי מין

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק