1

1

ניקוד החוק

מניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון – ביטול החוק)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק