-2

-2

ניקוד החוק

הגנה מפני נפילה מגובה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק