-1

-1

ניקוד החוק

פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות

פ/5548/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק