-1

-1

ניקוד החוק

חובת התקנה של מערכת ממוחשבת לשליחת הודעה במקרה של אי הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק