3

3

ניקוד החוק

מועצת הצמחים (תיקון – ביטול)

פ/5811/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק