-2

-2

ניקוד החוק

השכר לעניין חישוב הפרשות לביטוח פנסיוני

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק