-2

-2

ניקוד החוק

ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק