-3

-3

ניקוד החוק

ייצור והולכת חשמל בשבת ובמועדי ישראל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק