-1

-1

ניקוד החוק

תיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק