1

1

ניקוד החוק

קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק