-2

-2

ניקוד החוק

מוסדות פיננסיים כגופים ציבוריים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק