-2

-2

ניקוד החוק

הגבלת כהונה

פ/5831/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק