1

1

ניקוד החוק

עידוד תחרות בשוק האשראי

פ/5508/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק