1

1

ניקוד החוק

תיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לביטוח בריאות לעצמאים)

פ/5393/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק