-2

-2

ניקוד החוק

תהליך קבלת החלטות בעניין הסכמי סחר בין-לאומיים

פ/5266/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק