-1

-1

ניקוד החוק

סיוע במשכנתה לאזרחים ותיקים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק