-1

-1

ניקוד החוק

חוק לימוד מורשת עדות ישראל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק