-1

-1

ניקוד החוק

דמי מחלה (תיקון – חישוב היעדרות לחולים במחלה קשה)

פ/5867/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק