-2

-2

ניקוד החוק

זכות המטופל למיטה בחדר אשפוז

פ/5357/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק