-1

-1

ניקוד החוק

תרומה למוסד ציבורי באזורי עדיפות לאומית

פ/5924/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק