-1

-1

ניקוד החוק

הגבלת שכר טרחה על מכתבי התראה לפני גביית חוב

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק