-1

-1

ניקוד החוק

ביטול התלות בין בעיה רפואית להכרה במחלה בגין המלחמה

פ/5818/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק