-2

-2

ניקוד החוק

מתן עדיפות לשירותים מתוצרת הארץ

פ/5545/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק