-2

-2

ניקוד החוק

הגבלת דמי חניה בחניוני בתי חולים

פ/5803/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק