-3

-3

ניקוד החוק

ערבות מדינה לדירה יחידה

פ/5773/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק