-1

-1

ניקוד החוק

הסיוע המשפטי (תיקון – נפגעי עבירות מין ואלימות)

פ/5676/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק