1

1

ניקוד החוק

ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות

פ/5460/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק