-1

-1

ניקוד החוק

פסילת רשימת מועמדים

פ/5355/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק