1

1

ניקוד החוק

החרגת ענף המסעדנות מהזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי

5640

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק