-1

-1

ניקוד החוק

שינוי המונח נכה

פ/5792/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק