2

2

ניקוד החוק

השבת הסמכות למועצות המקומיות לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה

פ/5937/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק