-2

-2

ניקוד החוק

מדד לזכות לקיום אנושי בכבוד

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק